استودیو A
استودیو کروماکی و وایت روم سیکلورما

فضای سیلکوراما و شوتینگ صد و ده متر مربع

استودیو B


مناسب برای عکاسی و فیلمبرداری مدیوم شات

فضای استودیو B با ابعاد 5 در 6 می باشد.

JOIN OUR NEWSLETTER NOW

Will be used in accordance with our Privacy Policy
FURNITURE GUIDES

OUR LATEST NEWS

Latest trends and inspiration in interior design.
PREBUILT LAYOUTS

WOODMART DEMOS

High-quality demos and layouts.